Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
e0 Zb5 3f d3d n8c ia7 e80 mb5 ea 25d 5ab .9a 05d 5ab .ea 29a 082 1b1 8b5 80 rab .b5 85 wb5 0a żf0 y83 c8c ia7 eb5 85 w83 c74 hfd o3f d6e z5e ąb5 3d nfd o85 wa7 eb5 85 wf0 y9e tf0 y83 c6e z3d na7 eb5 85 wb5 6e z6c a00 k80 ra7 e21 s8c ia7 eb5 86 g80 rfd o80 m6c a3f d6e za7 e3d n8c i6c ab5 8c ib5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c i6c ab5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hab .b5 4e Ra7 e86 g4b uca l4b u97 ja7 eb5 9e tfd ob5 4e Rfd o6e z33 pfd o80 r6e z5e ą3f d6e za7 e3d n8c i6c ab5 d8 P6c a80 rca l6c a80 ma7 e3d n9e t4b ub5 39 E4b u80 rfd o33 pa7 e97 j21 s00 k8c ia7 e86 gfd o8c ib5 4e R6c a3f df0 yb5 ea 29a 082 178 692 /78 6c9 71a 9b5 6e zb5 3f d3d n8c i6c ab5 ea 2c9 7b5 00 k85 w8c ia7 e9e t3d n8c i6c ab5 ea 29a 082 178 6b5 80 rab .b5 85 wb5 21 s33 p80 r6c a85 w8c ia7 eb5 fd o83 c74 h80 rfd o3d nf0 yb5 fd o21 s4b óac bb5 cb f8c i6e zf0 y83 c6e z3d nf0 y83 c74 hb5 85 wb5 6e z85 w8c i5e ą6e z00 k4b ub5 6e zb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c ia7 e80 mb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hb5 8c ib5 85 wb5 21 s33 p80 r6c a85 w8c ia7 eb5 21 s85 wfd oac bfd o3f d3d na7 e86 gfd ob5 33 p80 r6e za7 e33 pac łf0 y85 w4b ub5 9e t6c a00 k8c i83 c74 hb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o80 r6c a6e zb5 4b u83 c74 hf0 yca la7 e3d n8c i6c ab5 3f df0 y80 ra7 e00 k9e tf0 y85 wf0 yb5 1a 95d 592 /02 478 692 /75 W39 Eb5 38 (94 O86 g4b óca l3d na7 eb5 4e Rfd o6e z33 pfd o80 r6e z5e ą3f d6e za7 e3d n8c ia7 eb5 fd ob5 94 O83 c74 h80 rfd o3d n8c ia7 eb5 f0 D6c a3d nf0 y83 c74 h56 )9f ,b5 6e z85 w6c a3d na7 eb5 4e R94 Of0 D94 Oab .


be A3f d80 m8c i3d n8c i21 s9e t80 r6c a9e tfd o80 ra7 e80 mb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 97 ja7 e21 s9e tb5 08 Sa7 efd ob5 08 Sfd oca l4b u9e t8c ifd o3d n21 sb5 08 S6c a3d n3f d80 r6c ab5 74 K80 r6e zf0 y0a ż6c a00 kb5 6e zb5 21 s8c ia7 e3f d6e z8c iac b5e ąb5 85 wb5 43 B8c ia7 eca l21 s00 k4b u91 -43 B8c i6c aac ła7 eb5 33 p80 r6e zf0 yb5 4b uca l8c i83 cf0 yb5 74 K4b u21 s9e t80 rfd o3d n8c i6c ab5 02 492 /1a 99a 09f ,b5 66 N5d Id8 P6c :b5 5d 502 4c9 7ea 282 19a 0b1 85d 502 478 6ab .b5 94 O83 c74 h80 rfd o3d n6c ab5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o3f dac bf0 y85 w6c ab5 21 s8c icb ęb5 6e z86 gfd o3f d3d n8c ia7 eb5 6e zb5 85 wf0 y80 mfd o86 g6c a80 m8c ib5 33 pfd o85 w21 s6e za7 e83 c74 h3d n8c ia7 eb5 fd oac bfd o85 w8c i5e ą6e z4b u97 j5e ą83 cf0 y83 c74 hb5 33 p80 r6e za7 e33 p8c i21 s4b ó85 wb5 33 p80 r6c a85 w6c aab .


08 S6e z6c a3d n4b u97 ja7 e80 mf0 yb5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 3f dfd ob5 33 p80 rf0 y85 w6c a9e t3d nfd o21 ś83 c8c ib5 8c ib5 3f dac b6c a80 mf0 yb5 fd ob5 ac ba7 e6e z33 p8c ia7 e83 c6e za7 e52 ń21 s9e t85 wfd ob5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hab .b5 75 Wb5 9e tf0 y80 mb5 83 ca7 eca l4b ub5 4b u0a żf0 y85 w6c a3d nf0 yb5 97 ja7 e21 s9e tb5 80 mab .8c i3d nab .b5 21 s6e zf0 ycb f80 rfd o85 w6c a3d nf0 yb5 21 sf0 y21 s9e ta7 e80 mb5 74 h6c a21 sa7 eac łb5 3f dfd ob5 00 kfd o3d n9e tab .

Administracja Danymi
f0 D6c a3d na7 eb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wa7 eb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d na7 eb5 21 s5e ąb5 6e z86 gfd o3f d3d n8c ia7 eb5 6e zb5 33 p80 r6e za7 e33 p8c i21 s6c a80 m8c ib5 3f dfd o9e tf0 y83 c6e z5e ą83 cf0 y80 m8c ib5 fd o83 c74 h80 rfd o3d nf0 yb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hb5 fd o80 r6c a6e zb5 6e z86 gfd o3f d3d n8c ia7 eb5 6e zb5 d8 Pfd oca l8c i9e tf0 y00 k5e ąb5 d8 P80 rf0 y85 w6c a9e t3d nfd o21 ś83 c8c ib5 85 wb5 6e z6c a00 k80 ra7 e21 s8c ia7 eb5 3d n8c ia7 e6e zac bcb ę3f d3d nf0 y80 mb5 3f dfd ob5 80 ra7 e6c aca l8c i6e z6c a83 c97 j8c ib5 21 ś85 w8c i6c a3f d83 c6e zfd o3d nf0 y83 c74 hb5 4b u21 sac ł4b u86 gb5 91 -b5 fd oac b21 sac ł4b u86 g8c ib5 00 kfd o3d n9e tb5 85 wb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s8c ia7 eb5 38 (ca lfd o86 gfd o85 w6c a3d n8c ia7 e9f ,b5 6c a4b u9e tfd o80 m6c a9e tf0 y83 c6e z3d na7 eb5 33 pfd o85 w8c i6c a3f dfd o80 m8c ia7 e3d n8c i6c ab5 fd ob5 21 s9e t6c a9e t4b u21 s6c a83 c74 hb5 4b u21 sac ł4b u86 g8c i56 )b5 fd o80 r6c a6e zb5 85 wb5 83 ca7 eca l4b ub5 80 ra7 e6c aca l8c i6e z6c a83 c97 j8c ib5 6e z6c a80 m4b ó85 w8c ia7 e52 ńb5 be U21 sac ł4b u86 gb5 21 ś85 w8c i6c a3f d83 c6e zfd o3d nf0 y83 c74 hb5 3f d80 rfd o86 g5e ąb5 a7 eca la7 e00 k9e t80 rfd o3d n8c i83 c6e z3d n5e ąab .

74 Kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a97 j5e ą83 cb5 6e zb5 3d n6c a21 s6e zf0 y83 c74 hb5 4b u21 sac ł4b u86 gb5 6e zfd o21 s9e t6c a3d n8c ia7 e21 s6e zb5 33 pfd o33 p80 rfd o21 s6e zfd o3d nf0 yb5 fd ob5 33 pfd o3f d6c a3d n8c ia7 eb5 3d n8c ia7 e00 k9e t4b ó80 rf0 y83 c74 hb5 21 s85 wfd o8c i83 c74 hb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hab .b5 f1 T85 wfd o97 ja7 eb5 3f d6c a3d na7 eb5 ac bcb ę3f d5e ąb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d na7 eb5 85 wb5 6e z85 w8c i5e ą6e z00 k4b ub5 6e zb5 6c a00 k83 c97 j5e ą9f ,b5 97 j6c a00 k5e ąb5 33 pfd o3f da7 e97 j80 m4b u97 ja7 e21 s6e zab .b5 66 N6c ab5 33 p80 r6e zf0 y00 kac ł6c a3f db5 3f d6c a3d na7 eb5 33 pfd o3f d6c a3d na7 eb5 33 pfd o3f d83 c6e z6c a21 sb5 80 ra7 e97 ja7 e21 s9e t80 r6c a83 c97 j8c ib5 85 wb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s8c ia7 eb5 ac bcb ę3f d5e ąb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d na7 eb5 3f dfd ob5 83 ca7 eca l4b ub5 6e z6c a33 pa7 e85 w3d n8c ia7 e3d n8c i6c ab5 3f dfd o21 s9e tcb ę33 p4b ub5 3f dfd ob5 cb f4b u3d n00 k83 c97 jfd o3d n6c aca l3d nfd o21 ś83 c8c ib5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b ub5 8c ib5 00 kfd o3d n9e t6c a00 k9e t4b ub5 85 wb5 21 s33 p80 r6c a85 w6c a83 c74 hb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b uab .b5 f0 D6c a3d na7 eb5 33 pfd o3f d6c a85 w6c a3d na7 eb5 33 pfd o3f d83 c6e z6c a21 sb5 6e z6c a80 m4b ó85 w8c ia7 e3d n8c i6c ab5 33 pac ł6c a9e t3d na7 e97 jb5 4b u21 sac ł4b u86 g8c ib5 ac bcb ę3f d5e ąb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d na7 eb5 85 wb5 83 ca7 eca l4b ub5 3f dfd o21 s9e t6c a85 wf0 yb5 4b u21 sac ł4b u86 g8c ib5 97 j6c a00 kb5 8c ib5 85 wb5 83 ca7 eca l6c a83 c74 hb5 80 r6c a83 c74 h4b u3d n00 kfd o85 wfd o21 ś83 c8c iab .b5 e0 Z6c a33 p8c i21 s4b u97 j5e ą83 cb5 21 s8c icb ęb5 3f dfd ob5 3d na7 e85 w21 sca la7 e9e t9e ta7 e80 r6c ab5 3f d6c a3d na7 eb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wa7 eb5 ac bcb ę3f d5e ąb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d na7 eb5 3f dfd ob5 85 wf0 y21 sf0 yac ł00 k8c ib5 3d na7 e85 w21 sca la7 e9e t9e ta7 e80 r6c aab .b5 75 Wf0 y21 sf0 yac ł6c a97 j5e ą83 cb5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 jcb ęb5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 cb ffd o80 r80 m4b uca l6c a80 r6e zb5 00 kfd o3d n9e t6c a00 k9e tfd o85 wf0 yb5 3f d6c a3d na7 eb5 6e zfd o21 s9e t6c a3d n5e ąb5 85 wf0 y00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a3d na7 eb5 85 wb5 83 ca7 eca l4b ub5 fd o3f d33 pfd o85 w8c ia7 e3f d6e z8c ib5 3d n6c ab5 85 w8c i6c a3f dfd o80 mfd o21 śfc ćab .

74 K6c a0a ż3f d6c ab5 fd o21 sfd oac b6c a9f ,b5 00 k9e t4b ó80 ra7 e97 jb5 3f d6c a3d na7 eb5 3f dfd o9e tf0 y83 c6e z5e ąb5 80 m6c ab5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 85 wb5 00 k6c a0a ż3f da7 e97 jb5 83 c74 h85 w8c ica l8c ib5 3f dfd o21 s9e tcb ę33 p4b ub5 3f dfd ob5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 h9f ,b5 21 s33 p80 rfd o21 s9e tfd o85 w6c a3d n8c i6c a9f ,b5 4b u21 s4b u3d n8c icb ę83 c8c i6c ab5 ca l4b uac bb5 fd o86 g80 r6c a3d n8c i83 c6e za7 e3d n8c i6c ab5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c i6c a9f ,b5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 21 s33 p80 r6e za7 e83 c8c i85 w4b u9f ,b5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 85 w3d n8c ia7 e21 s8c ia7 e3d n8c i6c ab5 21 s00 k6c a80 r86 g8c ib5 3f dfd ob5 fd o80 r86 g6c a3d n4b ub5 3d n6c a3f d6e zfd o80 r83 c6e za7 e86 gfd o9f ,b5 85 wb5 9e tf0 y80 mb5 83 ca7 eca l4b ub5 3d n6c aca la7 e0a żf0 yb5 33 pfd o3f d97 j5e ąfc ćb5 00 kfd o3d n9e t6c a00 k9e tb5 6e zb5 fd o21 sfd oac b5e ąb5 3d n6c a3f d6e zfd o80 r4b u97 j5e ą83 c5e ąb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c ia7 eb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hb5 85 wb5 fd o80 r86 g6c a3d n8c i6e z6c a83 c97 j8c ib5 be U21 sac ł4b u86 gfd o3f d6c a85 w83 cf0 yb5 97 ja7 e21 s9e tb5 80 mfd o0a żca l8c i85 wf0 yb5 3f d80 rfd o86 g5e ąb5 a7 eca la7 e00 k9e t80 rfd o3d n8c i83 c6e z3d n5e ąb5 33 pfd o3f db5 6c a3f d80 ra7 e21 sa7 e80 mb5 a7 e91 -80 m6c a8c ica l6c :b5 21 sa7 efd o21 sfd oca l4b u9e t8c ifd o3d n21 s8e @8c i02 46c aab .33 pca lab .

e0 Z6c a21 s9e t80 r6e za7 e86 g6c a80 mf0 yb5 21 sfd oac b8c ia7 eb5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 3f dfd ob5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c i6c ab5 f1 T85 wfd o8c i83 c74 hb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 33 pfd ob5 80 rfd o6e z85 w8c i5e ą6e z6c a3d n8c i4b ub5 be U80 mfd o85 wf0 yb5 ca l4b uac bb5 83 cfd ocb f3d n8c icb ę83 c8c i4b ub5 6e z86 gfd o3f df0 yb5 9e tf0 yca l00 kfd ob5 85 wb5 6e z6c a00 k80 ra7 e21 s8c ia7 eb5 3d n6c ab5 33 pfd o9e t80 r6e za7 eac bf0 yb5 3f dfd o83 c74 hfd o3f d6e za7 e3d n8c i6c ab5 a7 e85 wa7 e3d n9e t4b u6c aca l3d nf0 y83 c74 hb5 80 rfd o21 s6e z83 c6e za7 e52 ńb5 33 p80 r6e za7 e3f db5 21 s5e ą3f da7 e80 mb5 ca l4b uac bb5 97 ja7 e0a ża7 eca l8c ib5 33 p80 r6e za7 e33 p8c i21 sf0 yb5 00 k80 r6c a97 jfd o85 wa7 eb5 6c aca lac bfd ob5 4b u3d n8c i97 j3d na7 eb5 ac b5e ą3f d7e źb5 33 p80 r6c a85 w6c ab5 80 m8c icb ę3f d6e zf0 y3d n6c a80 rfd o3f dfd o85 wa7 e86 gfd ob5 fd oac bca l8c i86 g4b u97 j5e ąb5 3d n6c a21 sb5 3f dfd ob5 80 ra7 e9e ta7 e3d n83 c97 j8c ib5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hab .

be U21 sac ł4b u86 gfd o3f d6c a85 w83 c6c ab5 80 m6c ab5 33 p80 r6c a85 wfd ob5 4b u3f dfd o21 s9e tcb ę33 p3d n8c i6c afc ćb5 3f d6c a3d na7 eb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wa7 eb5 be U0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i00 k6c ab5 fd o80 r6c a6e zb5 8c i3d n3d nf0 y83 c74 hb5 97 ja7 e86 gfd ob5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 33 pfd o3f d80 m8c ifd o9e tfd o80 mb5 4b u33 pfd o85 w6c a0a ż3d n8c ifd o3d nf0 y80 mb5 3d n6c ab5 33 pfd o3f d21 s9e t6c a85 w8c ia7 eb5 85 wac ł6c a21 ś83 c8c i85 wf0 y83 c74 hb5 33 p80 r6e za7 e33 p8c i21 s4b ó85 wb5 33 p80 r6c a85 w6c ab5 38 (3d n33 pab .b5 fd o80 r86 g6c a3d nfd o80 mb5 21 ś83 c8c i86 g6c a3d n8c i6c a56 )ab .

be U21 s4b u3d n8c icb ę83 c8c ia7 eb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hb5 80 mfd o0a ża7 eb5 3d n6c a21 s9e t5e ą33 p8c ifc ćb5 3d n6c ab5 21 s00 k4b u9e ta7 e00 kb5 83 cfd ocb f3d n8c icb ę83 c8c i6c ab5 6e z86 gfd o3f df0 yb5 ac b5e ą3f d7e źb5 85 w3d n8c ia7 e21 s8c ia7 e3d n8c i6c ab5 33 p80 r6c a85 w3d n8c ia7 eb5 3f dfd o33 p4b u21 s6e z83 c6e z6c aca l3d na7 e86 gfd ob5 21 s33 p80 r6e za7 e83 c8c i85 w4b ub5 3d n6c ab5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a3d n8c ia7 eb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hab .

be U21 sac ł4b u86 gfd o3f d6c a85 w83 c6c ab5 3d n8c ia7 eb5 4b u3f dfd o21 s9e tcb ę33 p3d n8c i6c ab5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 hb5 8c i3d n3d nf0 y80 mb5 33 pfd o3f d80 m8c ifd o9e tfd o80 mb5 6c a3d n8c i0a ża7 eca l8c ib5 4b u33 pfd o85 w6c a0a ż3d n8c ifd o3d nf0 y80 mb5 3d n6c ab5 33 pfd o3f d21 s9e t6c a85 w8c ia7 eb5 85 wac ł6c a21 ś83 c8c i85 wf0 y83 c74 hb5 33 p80 r6e za7 e33 p8c i21 s4b ó85 wb5 33 p80 r6c a85 w6c aab .

d8 Pfd o21 s8c i6c a3f d6c a80 mf0 yb5 85 w33 p80 rfd o85 w6c a3f d6e zfd o3d n5e ąb5 00 kfd o3d n9e t80 rfd oca lcb ęb5 3f dfd o21 s9e tcb ę33 p4b ub5 3f dfd ob5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 h9f ,b5 3f d6e z8c icb ę00 k8c ib5 83 c6e za7 e80 m4b ub5 80 m8c i3d n8c i80 m6c aca l8c i6e z4b u97 ja7 e80 mf0 yb5 21 s00 k4b u9e t00 k8c ib5 a7 e85 wa7 e3d n9e t4b u6c aca l3d na7 e86 gfd ob5 3d n6c a80 r4b u21 s6e za7 e3d n8c i6c ab5 ac ba7 e6e z33 p8c ia7 e83 c6e za7 e52 ń21 s9e t85 w6c ab5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hab .

f0 D6c a3d na7 eb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wa7 eb5 33 p80 r6e za7 e9e t85 w6c a80 r6e z6c a97 j5e ąb5 fd o21 sfd oac bf0 yb5 85 wf0 yac ł5e ą83 c6e z3d n8c ia7 eb5 4b u33 pfd o85 w6c a0a ż3d n8c ifd o3d na7 eb5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 3d n6c a21 sb5 6c aca lac bfd ob5 94 O21 sfd oac bf0 y92 /00 F8c i80 r80 mf0 y9f ,b5 6e zb5 00 k9e t4b ó80 rf0 y80 m8c ib5 21 ś83 c8c i21 śca la7 eb5 85 w21 s33 p4b óac ł33 p80 r6c a83 c4b u97 ja7 e80 mf0 yb5 85 wb5 6e z85 w8c i5e ą6e z00 k4b ub5 6e zb5 80 mfd o0a żca l8c i85 wfd o21 ś83 c8c i5e ąb5 3f dfd o21 s9e t6c a80 r83 c6e za7 e3d n8c i6c ab5 4b u21 sac ł4b u86 g8c i9f ,b5 fd oac b21 sac ł4b u86 g8c ib5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b uab .b5 82 Mfd o0a żca l8c i85 w8c ib5 fd o3f dac b8c ifd o80 r83 cf0 yb5 f1 T85 wfd o8c i83 c74 hb5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 h6c :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

08 S00 k4b u9e t00 k8c ib5 ac b80 r6c a00 k4b ub5 33 pfd o3f d6c a3d n8c i6c ab5 3f d6c a3d nf0 y83 c74 hb5 fd o21 sfd oac bfd o85 wf0 y83 c74 h
ac b80 r6c a00 kb5 80 mfd o0a żca l8c i85 wfd o21 ś83 c8c ib5 00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a3d n8c i6c ab5 6e zb5 33 pa7 eac ł3d na7 e97 jb5 cb f4b u3d n00 k83 c97 jfd o3d n6c aca l3d nfd o21 ś83 c8c ib5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b u9f ,b5 ac b80 r6c a00 kb5 80 mfd o0a żca l8c i85 wfd o21 śfc ćb5 3d n6c a85 w8c i5e ą6e z6c a3d n8c i6c ab5 00 kfd o3d n9e t6c a00 k9e t4b ub5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 cb ffd o80 r80 m4b uca l6c a80 r6e z9f ,b5 ac b80 r6c a00 kb5 80 mfd o0a żca l8c i85 wfd o21 ś83 c8c ib5 fd o9e t80 r6e zf0 y80 mf0 y85 w6c a3d n8c i6c ab5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 j8c ib5 6e zb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b u

d8 Pca l8c i00 k8c ib5 0b Cfd ofd o00 k8c ia7 e21 s
66 N6c a21 s6e z6c ab5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d n6c ab5 4b u0a żf0 y85 w6c ab5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sab .b5 08 S5e ąb5 9e tfd ob5 3d n8c ia7 e85 w8c ia7 eca l00 k8c ia7 eb5 33 pca l8c i00 k8c ib5 9e ta7 e00 k21 s9e tfd o85 wa7 eb5 85 wf0 y21 sf0 yac ł6c a3d na7 eb5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 21 sa7 e80 r85 wa7 e80 rb5 85 w85 w85 wb5 8c ib5 33 p80 r6e za7 e83 c74 hfd o85 wf0 y85 w6c a3d na7 eb5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 fd o33 p80 rfd o86 g80 r6c a80 mfd o85 w6c a3d n8c ia7 eb5 00 kfd o80 m33 p4b u9e ta7 e80 r6c ab5 33 p80 r6e za7 e86 gca l5e ą3f d6c a80 r00 k8c iab .b5 74 K8c ia7 e3f df0 yb5 33 p80 r6e za7 e86 gca l5e ą3f d6c a80 r00 k6c ab5 33 pfd o3d nfd o85 w3d n8c ia7 eb5 33 pfd oac ł5e ą83 c6e zf0 yb5 21 s8c icb ęb5 6e za7 eb5 21 s9e t80 rfd o3d n5e ą9f ,b5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d n6c ab5 80 rfd o6e z33 pfd o6e z3d n6c a97 ja7 eb5 80 rfd o3f d6e z6c a97 jb5 4b u80 r6e z5e ą3f d6e za7 e3d n8c i6c a9f ,b5 6e zb5 00 k9e t4b ó80 ra7 e86 gfd ob5 ac ł5e ą83 c6e zf0 yb5 21 s8c icb ęb5 4b u0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i00 kab .b5 d8 P6c a80 r6c a80 ma7 e9e t80 rf0 yb5 33 pfd o6e z85 w6c aca l6c a97 j5e ąb5 3d n6c ab5 fd o3f d83 c6e zf0 y9e t6c a3d n8c ia7 eb5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 j8c ib5 85 wb5 3d n8c i83 c74 hb5 6e z6c a85 w6c a80 r9e tf0 y83 c74 hb5 97 ja7 e3f df0 y3d n8c ia7 eb5 21 sa7 e80 r85 wa7 e80 rfd o85 w8c i9f ,b5 00 k9e t4b ó80 rf0 yb5 97 ja7 eb5 4b u9e t85 wfd o80 r6e zf0 yac łab .b5 0b Cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sb5 4b uac ł6c a9e t85 w8c i6c a97 j5e ąb5 85 w8c icb ę83 cb5 00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a3d n8c ia7 eb5 6e zb5 85 w83 c6e za7 e21 ś3d n8c ia7 e97 jb5 fd o3f d85 w8c ia7 e3f d6e zfd o3d nf0 y83 c74 hb5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d nab .

16 G80 rfd o80 m6c a3f d6e zfd o3d na7 eb5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 ja7 eb5 3f dfd o9e tf0 y83 c6e z5e ąb5 6c a3f d80 ra7 e21 s4b ub5 5d Id8 P9f ,b5 9e tf0 y33 p4b ub5 85 wf0 y00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e tf0 y85 w6c a3d na7 e97 jb5 33 p80 r6e za7 e86 gca l5e ą3f d6c a80 r00 k8c i9f ,b5 97 jcb ę6e zf0 y00 k6c a9f ,b5 80 rfd o3f d6e z6c a97 j4b ub5 21 sf0 y21 s9e ta7 e80 m4b ub5 fd o33 pa7 e80 r6c a83 cf0 y97 j3d na7 e86 gfd o9f ,b5 3f dfd o21 s9e t6c a85 w83 cf0 yb5 4b u21 sac ł4b u86 gb5 8c i3d n9e ta7 e80 r3d na7 e9e tfd o85 wf0 y83 c74 h9f ,b5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 j8c ib5 fd ob5 83 c6e z6c a21 s8c ia7 eb5 8c ib5 3f d6c a83 c8c ia7 e9f ,b5 ca lfd o00 k6c aca l8c i6e z6c a83 c97 j8c ib5 fd o80 r6c a6e zb5 8c i3d ncb ffd o80 r80 m6c a83 c97 j8c ib5 33 p80 r6e za7 e21 sf0 yac ł6c a3d nf0 y83 c74 hb5 3f dfd ob5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d nf0 yb5 6e z6c ab5 33 pfd o21 ś80 ra7 e3f d3d n8c i83 c9e t85 wa7 e80 mb5 cb ffd o80 r80 m4b uca l6c a80 r6e z6c ab5 00 kfd o3d n9e t6c a00 k9e tfd o85 wa7 e86 gfd oab .

e0 Za7 eac b80 r6c a3d na7 eb5 3f d6c a3d na7 eb5 21 sac ł4b u0a ż5e ąb5 3f dfd ob5 80 mfd o3d n8c i9e tfd o80 rfd o85 w6c a3d n8c i6c ab5 85 wb5 97 j6c a00 k8c ib5 21 s33 pfd o21 s4b óac bb5 4b u0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i83 cf0 yb5 00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a97 j5e ąb5 6e zb5 3d n6c a21 s6e zf0 y83 c74 hb5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d n9f ,b5 6c aac bf0 yb5 4b u21 s33 p80 r6c a85 w3d n8c i6c afc ćb5 cb f4b u3d n00 k83 c97 jfd o3d nfd o85 w6c a3d n8c ia7 eb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b ub5 6e z6c a33 pa7 e85 w3d n8c i6c a97 j5e ą83 cb5 ac b6c a80 r3f d6e z8c ia7 e97 jb5 a7 ecb fa7 e00 k9e tf0 y85 w3d n5e ąb5 8c ib5 ac ba7 e6e z33 p80 rfd oac bca la7 e80 mfd o85 w5e ąb5 3d n6c a85 w8c i86 g6c a83 c97 jcb ęab .

66 N6c ab5 3d n6c a21 s6e za7 e97 jb5 85 w8c i9e t80 rf0 y3d n8c ia7 eb5 85 wf0 y00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t4b u97 ja7 e80 mf0 yb5 3d n8c ia7 e6e zac bcb ę3f d3d na7 eb5 33 pca l8c i00 k8c ib5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 s9f ,b5 4b u80 mfd o0a żca l8c i85 w8c i6c a97 j5e ą83 ca7 eb5 00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e t6c a3d n8c ia7 eb5 6e zb5 4b u21 sac ł4b u86 gb5 3f dfd o21 s9e tcb ę33 p3d nf0 y83 c74 hb5 85 wb5 80 r6c a80 m6c a83 c74 hb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b u9f ,b5 3d n33 pab .b5 4b u85 w8c ia7 e80 r6e zf0 y9e ta7 eca l3d n8c i6c a97 j5e ą83 ca7 eb5 33 pca l8c i00 k8c ib5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sb5 85 wf0 y00 kfd o80 r6e zf0 y21 s9e tf0 y85 w6c a3d na7 eb5 3f dfd ob5 4b u21 sac ł4b u86 gb5 85 wf0 y80 m6c a86 g6c a97 j5e ą83 cf0 y83 c74 hb5 4b u85 w8c ia7 e80 r6e zf0 y9e ta7 eca l3d n8c i6c a3d n8c i6c ab5 85 wb5 80 r6c a80 m6c a83 c74 hb5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b ub5 fd o80 r6c a6e zb5 cb f4b u3d n00 k83 c97 jfd o3d n6c aca l3d na7 eb5 33 pca l8c i00 k8c ib5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 s9f ,b5 4b u80 mfd o0a żca l8c i85 w8c i6c a97 j5e ą83 ca7 eb5 6e z6c a33 p6c a80 m8c icb ę9e t6c a3d n8c ia7 eb5 85 wf0 yac b80 r6c a3d nf0 y83 c74 hb5 33 p80 r6e za7 e6e zb5 4b u0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i00 k6c ab5 4b u21 s9e t6c a85 w8c ia7 e52 ńb5 8c ib5 33 pa7 e80 r21 sfd o3d n6c aca l8c i6e z6c a83 c97 jcb ęb5 8c i3d n9e ta7 e80 rcb fa7 e97 j21 s4b ub5 4b u0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i00 k6c a

be U0a żf0 y9e t00 kfd o85 w3d n8c i00 kb5 85 wb5 00 k6c a0a ż3f da7 e97 jb5 83 c74 h85 w8c ica l8c ib5 80 m6c ab5 80 mfd o0a żca l8c i85 wfd o21 śfc ćb5 85 wf0 yac ł5e ą83 c6e za7 e3d n8c i6c ab5 38 (83 cfd ob5 80 mfd o0a ża7 eb5 21 s00 k4b u9e t00 kfd o85 w6c afc ćb5 83 c6e zcb ę21 ś83 c8c ifd o85 wf0 y80 mb5 ca l4b uac bb5 83 c6c aac ł00 kfd o85 w8c i9e tf0 y80 mb5 fd o86 g80 r6c a3d n8c i83 c6e za7 e3d n8c ia7 e80 mb5 cb f4b u3d n00 k83 c97 jfd o3d n6c aca l3d nfd o21 ś83 c8c ib5 21 sa7 e80 r85 w8c i21 s4b u56 )b5 ca l4b uac bb5 33 p80 r6e zf0 y85 w80 r4b ó83 ca7 e3d n8c i6c ab5 fd o33 p83 c97 j8c ib5 86 g80 rfd o80 m6c a3f d6e za7 e3d n8c i6c ab5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sb5 33 pfd o33 p80 r6e za7 e6e zb5 6e z80 m8c i6c a3d ncb ęb5 4b u21 s9e t6c a85 w8c ia7 e52 ńb5 85 wb5 33 p80 r6e za7 e86 gca l5e ą3f d6c a80 r83 ca7 eb5 8c i3d n9e ta7 e80 r3d na7 e9e tfd o85 wa7 e97 jab .b5 5d I3d n21 s9e t80 r4b u00 k83 c97 j6c ab5 6e z6c a80 r6e z5e ą3f d6e z6c a3d n8c i6c ab5 33 pca l8c i00 k6c a80 m8c ib5 83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sb5 97 ja7 e21 s9e tb5 3f dfd o21 s9e tcb ę33 p3d n6c ab5 3d n6c ab5 21 s9e t80 rfd o3d n8c ia7 eb5 74 h9e t9e t33 p6c :92 /92 /85 w85 w85 wab .6c aca lca l6c aac bfd o4b u9e t83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 sab .fd o80 r86 g92 /80 m6c a3d n6c a86 ga7 e91 -83 cfd ofd o00 k8c ia7 e21 s

Email kontaktowy:
74 Kfd o3d n9e t6c a00 k9e tb5 85 wb5 21 s33 p80 r6c a85 w8c ia7 eb5 33 pfd oca l8c i9e tf0 y00 k8c ib5 33 p80 rf0 y85 w6c a9e t3d nfd o21 ś83 c8c ib5 3d n6c aca la7 e0a żf0 yb5 00 k8c ia7 e80 rfd o85 w6c afc ćb5 3d n6c ab5 a7 e91 -80 m6c a8c ica l6c :b5 21 sa7 efd o21 sfd oca l4b u9e t8c ifd o3d n21 s8e @8c i02 46c aab .33 pca lWarto wiedzieć: